TECHNIKUM Nr 13

  technik logistyk
  technik organizacji reklamy
  technik handlowiec

  powrót

 

 
 
 technik logistyk
 
  specjalista w zakresie sprawnego przepływu informacji, towarów i usług
 
  absolwent
znajdzie zatrudnienie w firmach transportowo - spedycyjnych,
  centrach logistycznych i dystrybucyjnych

   Uczymy:

  - jak dostarczyć towar od producenta do konsumenta
  - jaki rodzaj transportu wybrać lub jak połączyć kilka środków transportu
  - jak zarządzać magazynami i zapasami
  - jak zbierać, przechowywać i analizować dane w zintegrowanych systemach informatycznych

 
Bloki programowe:

  -logistyka
  -podstawy transportu
  -zarządzanie zapasami i magazynem
  -społeczno-prawny


 
  Nauka trwa cztery lata

 

   technik organizacji reklamy
 
 organizator działań reklamowych

 
 absolwent będzie mógł pracować na stanowisku:
   - agenta reklamowego
   - grafika komputerowego
   - organizatora działań reklamowych
   - copywritera
   - art directora
   - organizatora działań public relations


 


 
    Uczymy:

  - grafiki komputerowej
  - fotografii reklamowej
  - tworzenia wizualnych środków reklamy
  - tworzenia scenariuszy reklamy telewizyjnej i radiowej
  - organizowania działań public relations
  - przygotowywania wystaw, targów i pokazów
  - testowania projektów i pokazów reklamowych


    Nauka trwa cztery lata
 

 
 

   technik handlowiec

   absolwent znajdzie zatrudnienie
   w galeriach handlowych,
   jako przedstawiciel handlowy renomowanych firm

   Uczymy:

   - marketingu
   - technik sprzedaży
   - prowadzenia własnej firmy

    Nauka trwa cztery lata