SYSTEM
   NAUCZANIA

 

 

 

 

 

    powrót

 

  

   SYSTEM NAUCZANIA

        

    W skład Zespołu Szkół wchodzą szkoły publiczne:
 1) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8, podbudowa programowa: do roku szkolnego 2019/2020 - gimnazjum, a od roku szkolnego 2019/2020 - szkoła podstawowa, cykl kształcenia 3 lata, zawód: sprzedawca,
 2) Technikum nr 13,
     a) podbudowa programowa: gimnazjum, cykl kształcenia: 4 lata, zawód: technik logistyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamy,
     b) podbudowa programowa: szkoła podstawowa, cykl kształcenia: 5 lat, zawód: technik logistyk, technik handlowiec, technik reklamy – od 1 września 2019,

 3) Szkoła Policealna nr 10 dla Dorosłych dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku w formie zaocznej,
 4) Szkoła Policealna nr 3 dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 .