SYSTEM
   NAUCZANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   powrót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

  

   SYSTEM NAUCZANIA

        

     W skład Zespołu Szkół wchodzą szkoły publiczne:

1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8, podbudowa programowa: gimnazjum, cykl kształcenia: 2 lata, zawód: sprzedawca;

2) Technikum nr 13, podbudowa programowa: gimnazjum, cykl kształcenia: 4 lata, zawód: technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamy;

3) Technikum Uzupełniające nr 16 dla Dorosłych, podbudowa programowa: zasadnicza szkoła zawodowa, cykl kształcenia: 2 lata, zawód: technik handlowiec;

4) Szkoła Policealna nr 10 dla Dorosłych, podbudowa programowa: szkoła ponadgimnazjalna, cykl kształcenia: 4 semestry w formie zaocznej, zawód: technik organizacji reklamy, technik rachunkowości;

5) Szkoła Policealna nr 3 podbudowa programowa: szkoła ponadgimnazjalna, cykl kształcenia: 4 semestry, zawód: technik organizacji reklamy, technik księgarstwa.


             

  

    MOŻLIWOŚCI

    Uczeń ma możliwość rozwijania swoich uzdolnień w kołach zainteresowań:

   - informatycznym
   - sportowym
   - edukacji europejskiej
   - filmowym
   - teatralnym
   - literackim
   - grafiki komputerowej