powrót

 

 

  

 

  

STRUKTURA SZKOŁY
Rok szkolny 2017/2018
 

TECHNIKUM nr 13

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
nr 8

 Technik logistyk
 
0,5 oddziału  –   I klasa
  1 oddział  –       II klasa
  1 oddział  –       III klasa
  1 oddział  –       IV klasa

 Sprzedawca

 

 

 

 Technik handlowiec
 0,5 oddziału  –    I klasa
 0,5 oddziału  -    IV klasa
 

 Technik organizacji reklamy

 1 oddział    –       I klasa
 1 oddział    –      II klasa
 1 oddział   –      III klasa
 1,5 oddziału  –   IV klasa