powrót

 

 

  

 

  

STRUKTURA SZKOŁY
Rok szkolny 2016/2017
 

TECHNIKUM nr 13

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
nr 8

 Technik logistyk
 
1 oddział  –       I klasa
  1 oddział  –      II klasa
 1 oddział  –       III klasa
 0,5 oddziału  –   IV klasa

 Sprzedawca

 

 

 

 Technik handlowiec
 0,5 oddziału  –    III klasa
 

 Technik organizacji reklamy

 1 oddział  –        I klasa
 1 oddział    –      II klasa
 1,5 oddziału –    III klasa
 1,5 oddziału  –   IV klasa