GRONO
   PEDAGOGICZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 powrót

 

 

  

 

  


   

Lp

Nazwisko i imię

Przedmiot

1  mgr Andrzejewska Alina  Przedmioty zawodowe-artystyczne, Fotografia
2  mgr Bernatowicz Iwona  Język polski
3  mgr Biadacz Bożena  Matematyka
4  mgr Blicharska Renata  Geografia
5  mgr Dąbrowski Jerzy  Przedmioty informatyczne i logistyczne
6  mgr Dyja Aleksandra  Przedmioty logistyczne i Język niemiecki
7  mgr Gajewska Małgorzata  Przedmioty ekonomiczne
8  mgr Gorzela Damian  Wychowania fizyczne
9  mgr Grzybek Zuzanna  Język angielski
10  mgr Kałuża Jacek  
11  mgr Kędzior Radosław  Przedmioty zawodowe artystyczne, Informatyka
12  mgr Koszowska Janina  Język rosyjski
13  mgr Kuciara Anna  Przedmioty ekonomiczne
14  mgr Kudela Maria  Przedmioty zawodowe
15  mgr Kulej-Grun Krtystyna  
16  mgr Leśniewski Piotr  Historia,Geografia, PO i Wiedza o kulturze, EDB
17  mgr Lichocki Mariusz  Chemia i Fizyka
18  mgr Mastalerz Marek  Przedmioty ekonomiczne
19  mgr Mastalerz Mariola  Matematyka
20  mgr Matlok Anna  Biologia, Chemia
21  mgr Matyja Anna  Historia i WOS
22  mgr Mazur Agnieszka  Wychowania fizyczne
23  mgr Michalska - Kobiela Anna  Przedmioty zawodowe - artystyczne, Grafika komputerowa
24  mgr Mitas Małgorzata  Język angielski
25  mgr Mrozek Aleksandra  Język angielski
26  mgr Pietrasik Grzegorz  Język polski
27  mgr Pietrek Tomasz  Język angielski
28  mgr Płaszczymąka Agnieszka  Przedmioty ekonomiczne i logistyczne
29  mgr Stolarczyk Zbigniew  BHP
30  mgr Szajna Stanisława  Fizyka
31  mgr Szydłak Ewelina  Język Angielski
32  mgr Trytek Małgorzata  Zajęcia rewalidacyjne
33  Ks. Wachowiak Marek  Religia
34  mgr Wawrzynowicz Lidia  Pedagog szkolny, Bibiotekarz
35  mgr Widera Łukasz  Wychowanie fizyczne
36  dr Wójcik Liliana  Język niemiecki
37  mgr Zaczyk Andrzej  Wychowanie fizyczne
38  mgr Ziomber Magdalena  Wychowanie fizyczne