GRONO
   PEDAGOGICZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 powrót

 

 

  

 

  


   

Lp

Nazwisko i imię

Przedmiot

1  mgr Andrzejewska Alinamgr  Przedmioty zawodowe - artystyczne
2  mgr Bernatowicz Iwona  Język polski
3  mgr Dąbrowski Jerzy  Przedmioty informatyczne i logistyczne
4  mgr Dudek Katarzyna  Biologia
5  mgr Dyja Aleksandra  Przedmioty logistyczne i Język niemiecki
6  mgr Gajewska Małgorzata  Przedmioty ekonomiczne
7  mgr Hojka Dorota  Wychowanie fizyczne
8  mgr Kalisz Barbara  Język polski i Biblioteka
9  mgr Kałuża Jacek  Przedmioty ekonomiczne
10  mgr Kaniewski Marek  Wychowanie fizyczne
11  mgr Kędzior Radosław  Grafika komputerowa, Fotografia
12  mgr Koszowska Janina  Język rosyjski
13   Ks. Klepacz Jacek  Religia
14  mgr Kuciara Anna  Przedmioty ekonomiczne
15  mgr Kulej - Grun Krystyna  Przedmioty zawodowe - artystyczne
16  mgr Lesiński Łukasz  Język niemiecki
17  mgr Leśniewski Piotr  Historia, PO i Wiedza o kulturze Geografia
18  mgr Lichocki Mariusz  Chemia i Fizyka
19  mgr Mastalerz Marek  Przedmioty ekonomiczne
20  mgr Mastalerz Mariola  Matematyka
21  mgr Mazur Agnieszka  Wychowanie fizyczne
22  mgr Michalska - Kobiela Anna  Przedmioty zawodowe - artystyczne
23  mgr Mitas Małgorzata  Język angielski
24  mgr Matyja Anna  Historia i WOS
25  mgr Pietrek Tomasz  Język angielski
26  mgr Płaszczymąka Agnieszka  Przedmioty ekonomiczne i logistyczne
27  mgr Szeja Barbara  Matematyka
28  mgr Szulc Anna  Język polski
29  mgr Wawrzynowicz Lidia  Pedagog szkolny
30  mgr Wysocka Grażyna  Zajęcia rewalidacyjne
31    
32    
33    
34    
35