Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach


 

powrót

 

 

  

 

  

Zespół Szkół Zawodowych organizuje bezpłatne kursy zawodowe dla dorosłych
przygotowujące do pracy w zawodzie logistyka, organizatora reklamy lub handlowca.
Każdy kurs kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie określonych kwalifikacji zawodowych
i umożliwia osobom legitymującym się średnim wykształceniem uzyskanie w przyszłości tytułu technika.

Kursy prowadzone są w systemie zaocznym lub wieczorowym.
Rekrutacja na kursy prowadzona jest według kolejności zgłoszeń.

Informacji udziela i zapisy przyjmuje sekretariat szkoły
od poniedziałku do piątku
w godz. 9 -14. tel. (32) 254 36 50 lub 254 36 50.

Wykaz proponowanych kursów:

1. Prowadzenie sprzedaży

2. Prowadzenie działalności handlowej

3. Przepływ zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

4. Realizacja procesów transportowych

5. Logistyka w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych

6. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

7. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej