Prace wykonane przez uczestników projektu
"Promocja regionu przez sztukę" w ramach programu
ErasmusPlus w roku szkolnym 2015/16