Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach


   ERASMUSA+2016
   


powrót

 

 


 

ROK SZKOLNY 2017/2018

Pragniemy poinformować, że w przyszłym roku 2017/2018 - po raz drugi - praktyki zawodowe
w zawodzie technik organizacji reklamy odbędą się za granicą. Projekt mobilności pt. „ Sztuka inspiracją dla reklamy”, opracowany przez nauczycielki ZSZ im Mielczarskiego pp. Michalską Kobielę i Krystynę Kulej -Grun, w wyniku konkursu wniosków w ramach programu Erasmusplus otrzymał 96 pkt na 100 możliwych, zajmując 46 miejsce na 781 złożonych projektów.
ZSZ im. R. Mielczarskiego otrzymał dofinansowanie na projekt w wysokości 40.000? euro.
16 uczniów klas trzecich pojedzie na praktyki do Malagi w Hiszpanii, aby poznawać tamtejszy rynek pracy, pracować w międzynarodowym środowisku, nabywać kompetencje społeczne potrzebne do poruszania się na współczesnym rynku pracy. Wyjazd na praktyki poprzedzi nabór w drodze rekrutacji zgodnie z Regulaminem Rekrutacji zamieszczonym na stronie internetowej szkoły. Przed wyjazdem na praktyki zakwalifikowani uczniowie będą brać udział w zajęciach z przygotowania kulturowego, psychologicznego, oraz w kursie języka hiszpańskiego w wymiarze 30 godzin. Wyjazd na praktyki przewidziany jest w marcu 2017 roku. Udział w projekcie jest bezpłatny- koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, zajęć przygotowawczych pokrywane są w całości przez fundusze Unii Europejskiej. Po powrocie do kraju i zakończeniu projektu uczniowie otrzymają certyfikat Europass Mobilność, potwierdzający zdobyte przez nich kompetencje i umiejętności ,
a uznawany w całej Unii Europejskiej.

Kalendarium - Erasmus 2017

W dniach 20 – 24 .11.2017 r. odbył się II Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent”. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, mająca na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez organizację szeregu spotkań, na których uczestnicy prezentują działania , pomysły i rozwiązania wspierające współpracę przedsiębiorstw i instytucji z tego sektora. W tym roku w 45 krajach odbyło się ponad 1500 różnych zdarzeń poświęconych tej tematyce. Nasza szkoła prezentowała wystawę rezultatów projektu “Hola! OOH! Sztuka inspiracją dla reklamy”. Wydarzenie to jest zarejestrowane na interaktywnej mapie na stronie https://ec.europa.eu/...week/european-vocational-skills-week-2017.

Wystawa prac w MDK Tysiąclecie 29 .09. 2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury Tysiąclecie odbył się wernisaż wystawy prac – rezultatów projektu „Hola! OOH! Sztuka inspiracją dla reklamy” z udziałem zaproszonych gości – uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr Katowicach. Uczestnicy projektu opowiadali młodszym kolegom i koleżankom o swojej pracy podczas praktyk, objaśniali proces tworzenia swoich prac. prezentowała wystawę rezultatów projektu “Hola! OOH! Sztuka inspiracją dla reklamy”. Wydarzenie to jest zarejestrowane na interaktywnej mapie na stronie https://ec.europa.eu/...week/european-vocational-skills-week-2017.

Seminarium dla dyrektorów i kierowników szkolenia praktycznego szkół katowickich
29.09. 2017 r. szkoła gościła dyrektorów i kierowników szkolenia praktycznego szkół znajdujących się w Katowicach. Uczestnicy projektu „Hola! OOH! Sztuka inspiracją dla reklamy” przedstawili swoje prace i opowiedzieli o przebiegu praktyk. Pokazano również prezentacje multimedialne dokumentujące pobyt w Maladze. prezentowała wystawę rezultatów projektu “Hola! OOH! Sztuka inspiracją dla reklamy”. Wydarzenie to jest zarejestrowane na interaktywnej mapie na stronie https://ec.europa.eu/...week/european-vocational-skills-week-2017.

Wystawa prac w Bibliotece Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach
Od 15.09. 2017 r. do 29.09.2017 r. prace uczestników projektu „Hola! OOH! Sztuka inspiracją dla reklamy” można będzie obejrzeć w bibliotece WOM w Katowicach. prezentowała wystawę rezultatów projektu “Hola! OOH! Sztuka inspiracją dla reklamy”. Wydarzenie to jest zarejestrowane na interaktywnej mapie na stronie https://ec.europa.eu/...week/european-vocational-skills-week-2017.6 czerwca 2017 w Domu Kultury przy ulicy Gliwickiej 2014 odbył się wernisaż wystawy prac uczniów ZSZ im. R. Mielczarskiego w Katowicach pt. "Sztuka inspiracją dla reklamy". Prezentowane były efekty projektu praktyk zawodowych w Maladze w ramach programu Erasmus plus. W wernisażu wzięli udział nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 7 w Katowicach.Przygotowania Uczestnicy projektu „ Hola! OOH! Sztuka inspiracją dl a reklamy”, czyli uczniowie klas III Ra i III HR przygotowują się do praktyk w Maladze, pobierając lekcje języka hiszpańskiego i języka angielskiego zawodowego.


Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych zorganizowanych w ramach unijnego projektu "Hola! OOH! Sztuka inspiracją dla reklamy”20 października 2016  zostały wręczone nagrody w konkursach plastycznych zorganizowanych w ramach projektu " Hola ! OOH! Sztuka inspiracją dla reklamy”W konkursie na mural inspirowany malarstwem eksponowanym w Muzeum Śląskim w Katowicach 1- szą nagrodę (e-book) otrzymała Sandra Stec z kl. III HR, 2- gą nagrodę (słuchawki i pendrive) Wiktoria Żurek z kl. III Ra, 3- cią nagrodę (słuchawki) Roksana Grajcarek z kl. III Ra, wyróżnienie (pendrive) – Patrycja Foltyniak z kl. III Ra.W konkursie na layout kalendarza 1-szą nagrodę (e-book) otrzymała Agnieszka Lewandowska z kl.III Ra, 2-gą nagrodę (słuchawki i pendrive) Izabela Stolorz z kl. III HR, 3-cią nagrodę (słuchawki) Sandra Stec z kl. III HR, wyróżnienie (pendrive) – Patrycja Foltyniak z kl. III Ra.Nagrodzone prace można zobaczyć w galerii Erasmusplus na parterze szkoły.