Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach


   ERASMUSA+2016
   


powrót

 

 


 

ROK SZKOLNY 2017/2018

Pragniemy poinformować, że w przyszłym roku 2017/2018 - po raz drugi - praktyki zawodowe
w zawodzie technik organizacji reklamy odbędą się za granicą. Projekt mobilności pt. „ Sztuka inspiracją dla reklamy”, opracowany przez nauczycielki ZSZ im Mielczarskiego pp. Michalską Kobielę i Krystynę Kulej -Grun, w wyniku konkursu wniosków w ramach programu Erasmusplus otrzymał 96 pkt na 100 możliwych, zajmując 46 miejsce na 781 złożonych projektów.
ZSZ im. R. Mielczarskiego otrzymał dofinansowanie na projekt w wysokości 40.000? euro.
16 uczniów klas trzecich pojedzie na praktyki do Malagi w Hiszpanii, aby poznawać tamtejszy rynek pracy, pracować w międzynarodowym środowisku, nabywać kompetencje społeczne potrzebne do poruszania się na współczesnym rynku pracy. Wyjazd na praktyki poprzedzi nabór w drodze rekrutacji zgodnie z Regulaminem Rekrutacji zamieszczonym na stronie internetowej szkoły. Przed wyjazdem na praktyki zakwalifikowani uczniowie będą brać udział w zajęciach z przygotowania kulturowego, psychologicznego, oraz w kursie języka hiszpańskiego w wymiarze 30 godzin. Wyjazd na praktyki przewidziany jest w marcu 2017 roku. Udział w projekcie jest bezpłatny- koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, zajęć przygotowawczych pokrywane są w całości przez fundusze Unii Europejskiej. Po powrocie do kraju i zakończeniu projektu uczniowie otrzymają certyfikat Europass Mobilność, potwierdzający zdobyte przez nich kompetencje i umiejętności ,
a uznawany w całej Unii Europejskiej.


Kalendarium - Erasmus 2017

Przygotowania
Uczestnicy projektu „ Hola! OOH! Sztuka inspiracją dl a reklamy”, czyli uczniowie klas III Ra i III HR przygotowują się do praktyk w Maladze, pobierając lekcje języka hiszpańskiego i języka angielskiego zawodowego.


Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych zorganizowanych w ramach unijnego projektu "Hola! OOH! Sztuka inspiracją dla reklamy”20 października 2016  zostały wręczone nagrody w konkursach plastycznych zorganizowanych w ramach projektu " Hola ! OOH! Sztuka inspiracją dla reklamy”W konkursie na mural inspirowany malarstwem eksponowanym w Muzeum Śląskim w Katowicach 1- szą nagrodę (e-book) otrzymała Sandra Stec z kl. III HR, 2- gą nagrodę (słuchawki i pendrive) Wiktoria Żurek z kl. III Ra, 3- cią nagrodę (słuchawki) Roksana Grajcarek z kl. III Ra, wyróżnienie (pendrive) – Patrycja Foltyniak z kl. III Ra.W konkursie na layout kalendarza 1-szą nagrodę (e-book) otrzymała Agnieszka Lewandowska z kl.III Ra, 2-gą nagrodę (słuchawki i pendrive) Izabela Stolorz z kl. III HR, 3-cią nagrodę (słuchawki) Sandra Stec z kl. III HR, wyróżnienie (pendrive) – Patrycja Foltyniak z kl. III Ra.Nagrodzone prace można zobaczyć w galerii Erasmusplus na parterze szkoły.