Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót

 

 

  

 

  

     


1. Informacja o programie Erasmus+

2. Mobilność, akcja

3. Zasady rekrutacji na praktyki zawodowe

4. Regulamin konkursu na logo projektu "Sztuka i reklama
- promocja regionu poprzez sztukę"


5. Regulamin konkursu na piktogram zabytku Włoch


Co się zdarzyło w Rimini?EUROPASSY WRĘCZONE !
28.04.2017 r. uczestnicy projektu „Promocja regionu przez sztukę” otrzymali dokument Europass Mobilność. Gratulujemy! Międzynarodowe doświadczenia edukacyjne, które uczestnicy zdobyli podczas praktyk we Włoszech zostało przedstawione w dokumencie Europass-Mobilność. Jest to dokument, zaproponowany przez Komisję Europejską. Pozwala nadać wyjazdom edukacyjnym realną wartość, gdyż dokładnie określa zakres czynności i zadań osoby odbywającej szkolenie, praktykę czy staż zagraniczny. Europass Mobilność pozwala w atrakcyjny sposób zaprezentować kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas nauki, praktyk, szkoleń czy staży zagranicznych przyszłemu pracodawcy. Z Europassem Mobilność łatwiej znajdziesz pracę w Unii Europejskiej!


WYSTAWA PRAC UCZESTNIKÓW W MDK KOSZUTKA
20 kwietnia 2017 r. odbył się wernisaż wystawy prac uczestników projektu"Promocja regionu przez sztukę" w MDK "Koszutka" filia "Dąb". W "Galerii Za Szybą" uczestnicy zaprezentowali prace wykonane na praktykach w Rimini, a także w czasie przygotowań do wyjazdu na nie. Gośćmi wernisażu byli: dyrektor i kierownik szkolenie praktycznego ZSZ im. R. Mielczarskiego, uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 18 w Katowicach, a także pracownicy MDK. Podczas wernisażu uczestnicy projektu pokazali młodszym kolegom prezentację przedstawiającą działania w czasie mobilności, wyjaśniali zasady tworzenie znaku graficznego i sposoby komponowania elementów przekazu reklamowego.


WYSTAWA PRAC UCZESTNIKÓW PROJEKTU „PROMOCJA REGIONU PRZEZ SZTUKĘ” - MARZEC 2017
W Młodzieżowym Domu Kultury Tysiąclecie przy ul. Tysiąclecia 5 w Katowicach można obejrzeć prace powstałe w czasie trwania projektu. Uczestnicy prezentują projekty logo, piktogramów, Księgi Znaku Provincii Rimini, projekty murali. Wystawa jest dostępna dla lokalnej społeczności – uczestników zajęć w MDK, ich rodziców i wszystkich zainteresowanych.


DZIEŃ WŁOSKI 7.03.2017 r.
7.03.2017 r. odbył się w naszej szkole Dzień Włoski, zorganizowany przez uczestników projektu „Promocja regionu przez sztukę”. Gośćmi byli uczniowie wszystkich klas, a także uczniowie okolicznych gimnazjów. Można było posłuchać włoskich piosenek, obejrzeć zdjęcia z pobytu w Rimini, spróbować pizzy, a także wziąć udział w dowcipnym konkursie wiedzy o Włoszech. Znawcy kultury włoskiej zostali nagrodzeni!


Seminarium dla dyrektorów i nauczycieli katowickich szkół
13.12.2017 r. odbyło się w ZSZ im. R. Mielczarskiego seminarium dla dyrektorów i nauczycieli katowickich szkół. Do dyrekcji szkół zawodowych, instytucji kulturalnych miasta Katowice, kuratorium Oświaty i władz miasta zostało rozesłane specjalnie zaprojektowane zaproszenie okolicznościowe. Na seminarium przybyli ekspert do spraw projektów unijnych Kuratorium Oświaty w Katowicach, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach, Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach, dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka w Katowicach, kierownik szkolenie praktycznego Zespołu Szkól Handlowych im. B. Prusa w Katowicach, dyrektor i kierownik szkolenia praktycznego ZSZ im. R. Mielczarskiego w Katowicach i członkowie rady pedagogicznej katowickich szkół. Podczas seminarium uczestnicy projektu przedstawili prezentację ukazującą wszystkie ważne wydarzenia każdego z etapów realizacji projektu, począwszy od konkursów na logo projektu i piktogram zabytku Włoch, poprzez przygotowanie językowe, kulturalne i psychologiczne i wszystkie działania zawodowe i kulturalne podczas wyjazdu. Seminarium towarzyszyła wystawa prezentująca prace wykonane w konkursach i rezultaty prac uczniów wykonane na praktykach takie jak: projekty logo prowincji Rimini, ulotek reklamujących region Emilia Romania, muralu przedstawiającego podróż z Polski do Włoch. Ważnym wydarzeniem podczas seminarium było odsłonięcie muralu namalowanego przez uczestników projektu w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach.


MURAL POKAZANY ŚWIATU !
Wreszcie uczestnicy projektu „Promocja regionu przez sztukę” mogli zaprezentować swe ukończone dzieło. 13.12.2017 r. podczas seminarium dla dyrektorów i kierowników szkolenia praktycznego katowickich szkół, odbyło się oficjalne odsłonięcie muralu. Zaproszonych gości powitała p. dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 im. R. Oszka.


Malujemy mural
Uczestnicy i przyjaciele projektu „Promocja regionu poprzez sztukę” (z klas IVRA i IVLR) namalowali mural, nawiązujący do tematyki regionalnej. To wydarzenie artystyczne na dużą skalę (mural ma około 7 metrów długości) ma miejsce w sąsiedniej szkole - Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 im. R. Oszka. Oficjalna prezentacja muralu już 13 grudnia 2016 r. A oto nasze artystki (i jeden artysta) oraz rezultaty ich działalności: .


Tu zaszła zmiana... Ekipa, elegancko przyodziana, przygotowuje ścianę pod działania artystyczne.


W przerwie mała sesja fotograficzna…Obiecujący kolor...


Interesująca kompozycja...


Precyzja wykonania...


Olśniewające rezultaty...


…po prostu ZSZ im. R. Mielczarskiego (dla przyjaciół Mielczar) !
2.04.2016 - wylot uczniów klas III na praktyki do Rimini we Włoszech. Pierwszy dzień upłyną na spacerach plażą i zwiedzaniu miasta.


Podczas pracy uczniowie wykonywali projekty graficzne środków reklamowych w programach Adobe Ilustrator i Adobe Photoshop. Zajęciom towarzyszyła burza mózgów i gorące dyskusje twórcze.
W agencji reklamowej uczestnicy praktyk rozmawiali z pracownikami i słuchali bezcennych uwag na temat pracy specjalistów do spraw reklamy.W Muzeum Miejskim w Rimini poszukiwali inspiracji twórczych.W Domu Kultury w Rimini odbył się wernisaż wystawy prac rysunkowo malarskich uczestników praktyk, podczas którego uczniowie przedstawiali prezentacji na temat regionu Górnego Ślaska.Dni wolne od pracy uczniowie spędzali na wycieczkach dydaktycznych i krajoznawczych:
do Rawenny
do Wenecjido FlorencjiPraktyki zawodowe zakończyły się otrzymaniem certyfikatów.
30.04.2016 – wróciliśmy do Polski

zdjęcia: Krystyna Kulej-Grun, Magdalena Mida
wybór i komentarz Anna Michalska-Kobiela


Przygotowania

Trening umiejętności społecznych w ramach przygotowania psychologicznego uczestników projektu ERASMUS +. Zajęcia prowadzone są przez pedagoga szkolnego Panią Lidię Wawrzynowicz

Zajęcia z języków angielskiego i włoskiego w ramach przygotowania uczestników projektu ERASMUS +

Grupa osób zakwalifikowanych lista

 

Finał konkursu na logo projektu "Sztuka i reklama - promocja regionu przez sztukę".

Finał konkursu na piktogram zabytku Włoch