EGZAMIN ZAWODOWY 2022

Informacje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
Harmonogram egzaminów zawodowych - styczeń, luty 2023